Aktualności

mainLeft
Aktualności

Projekt „Klucz do uczenia - program wsparcia nauczycieli” zakończony

Dwuletni systemowy projekt „Klucz do uczenia - program wsparcie kujawsko-pomorskich nauczycieli” dobiegł końca. Nadszedł czas na podsumowanie. Nastąpiło ono podczas konferencji, która odbyła się 27 marca 2012 r. w toruńskim Dworze Artusa.

 

Sztuka polega na zrozumieniu i ocenieniu możliwości uczniów

Piąta grupa uczestników kursu z zakresu oligofrenopedagogiki to nauczyciele - mężczyźni. Kończą zajęcia w niedzielę, 11 marca 2012 r., bardzo wysoko oceniając szkolenie. Pochwały dotyczą głównie prowadzących zajęcia oraz możliwości odbycia praktyk.

 

Więcej praktycznych ćwiczeń, mniej algorytmicznych odwzorowań

Deklarowali w swoich wypowiedziach uczestnicy kursu „Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki dla nauczycieli szkół podstawowych” (zakończony 21.02.2012 r. w Przysieku). Chcą stosować więcej krótkich zabaw podczas lekcji, w ogóle uczyć poprzez zabawę, do której przydadzą się, np. ćwiczenia koncentracji i refleksu.

 

Dlaczego oligofrenopedagogika?

Coraz większa liczba uczniów z dysfunkcjami, zaburzeniami i rodzajami niepełnosprawności umysłowej pojawia się w ogólnodostępnych szkołach. Nauczyciele chcą zdobyć kwalifikacje konieczne do prowadzenia zajęć z takimi dziećmi, do tego, żeby otoczyć ich opieką i pomocą. Pedagodzy pragną zdobyć konkretne umiejętności do pracy z uczniami, którzy wymagają innego podejścia, stosowania specyficznych metod.

 

Nauczyciel też uczeń

Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki w szkołach gimnazjalnych to kurs, który już w tytule sugeruje korzyści, jakie nauczyciele uzyskają, uczestnicząc w nim. Zapytani o nie, zwracali uwagę na fakt, że szkolenie pozwoliło im wzbogacić warsztat pracy o ciekawe gry, zabawy dydaktyczne i różnorodne metody aktywizujące. (…)

 

Gąsienice i motyle - „Klucz do uczenia się”

Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze szkół w Złejwsi Wielkiej i Unisławia uczestniczyły w zajęciach otwartych przygotowanych przez Ewę Pałucką 14 grudnia 2011 r. Zajęcia przeprowadzone w Szkole Podstawowej w Unisławiu ukazały realizację programu Galiny Dolya „Klucz do uczenia się”.

 

Jak przekonywać do zmian

Kolejna grupa dyrektorów szkół spotkała się w Przysieku na szkoleniu „Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości” (EK 10). Jednym z modułów warsztatów jest zmiana. Znane jest powiedzenie, że jedyną stałą rzeczą w dzisiejszym świecie jest zmiana. Jak do niej podejść? Jak przygotować na nią nauczycieli? Jak przekonać do zmiany radę pedagogiczną?

 

Nadążyć za zmianami...

Uczestnicy kursu Technologie informacyjne w doradztwie i kształceniu zawodowym (Brodnica) wypowiedzieli się na temat wykorzystania umiejętności stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej, zdobytych podczas szkolenia, w pracy zawodowej i roli doradcy zawodowego.

 

Dyrektor - liderem zespołu

Nauczyciele, uczestniczący w kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej (grupa K4 - Włocławek), wypowiedzieli się na temat, co jest najważniejsze w kierowaniu zespołem i zarządzaniu placówką. Refleksje były tym ciekawsze, że podzielili się nimi przyszli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

 

Matematyka niestandardowo

Nowe sposoby prowadzenia lekcji matematyki, poznanie ciekawych gier i zabaw dydaktycznych, nowe metody pracy z uczniami, które pozwolą uatrakcyjnić lekcję oraz ułatwić przyswojenie wiadomości i zdobycie kompetencji matematycznych - oto wielokrotnie powtarzające się odpowiedzi uczestników kursu „Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki w szkołach gimnazjalnych” na pytanie o korzyści wyniesione ze szkolenia. Wymieniane są: matematyczne koło mądrości, geometria kartki papieru jako ciekawe gry i zabawy dydaktyczne. Mówi się o przykładach zastosowania nowych technologii: tablic interaktywnych i wizualizerów.

 

Debaty mogą wpłynąć na opracowanie lokalnej strategii rozwoju edukacji

Tak stwierdzili dyrektorzy uczestniczący w szkoleniu „Od edukacji do lepszej przyszłości”, kolejnej grupy (EK 8, Przysiek), której zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie debat w środowisku lokalnym. Pomimo tego, że takie działanie wymaga dużo czasu i pracy, dyrektorzy doceniają efekty debat. Mówią, że można podczas nich pozyskać opinie o szkole z różnych źródeł: inspektorów oświaty, pracowników organu prowadzącego, rodziców, nauczycieli, uczniów. Wspólnie można też szukać rozwiązań pojawiających się problemów i zwrócić uwagę przedstawicielom jednostek samorządowych na potrzeby szkoły.

 

Osiemdziesięciu wykwalifikowanych doradców metodycznych czeka na ofertę

Pytanie „Czy polska szkoła potrzebuje nowoczesnego doradztwa metodycznego?” było przewodnim tematem konferencji podsumowującej kurs przygotowujący do pełnienia funkcji doradcy metodycznego, realizowany w ramach systemowego projektu „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”, Działanie 9.4 PO KL

 

Pomocnik - ratownik; uczestnicy szkolenia o roli doradcy metodycznego

„Nauczyciel musi wiedzieć, że jest ktoś, do kogo zawsze może się zwrócić o pomoc i wsparcie” tak określiła rolę doradcy metodycznego jedna z uczestniczek kursu przygotowującego do pełnienia tej roli. Nauczyciel potrzebuje wsparcia w gąszczu przepisów prawa oświatowego, w sytuacjach trudnych wychowawczo, ale również w nawiązywaniu dobrej współpracy z rodzicami. Szczególnie w niewielkich ośrodkach pomoc jest bardzo oczekiwana przez pedagogów.

 

Nauczyć matematyki - tak, ale jak?

Nowa podstawa programowa obowiązuje już trzeci rok, a więc w roku szkolnym 2012/2013 wejdzie do drugiego oraz czwartego etapu nauczania, czyli do klas czwartych szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych. Wymaga ona od nauczyciela podejmowania z uczniami działań zespołowych.

 

Półtora roku realizacji projektu „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” za nami

Projekt „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został rozłożony w czasie na 2 lata (1.01.2010-31.12.2011) i jego realizacja powoli zbliża się ku końcowi. W projekcie szczególny nacisk został położony na umożliwienie nauczycielom doskonalenie swojego warsztatu pracy (…)

 

Czy lekcje matematyki mogą być ciekawe i efektywne?

19 i 26 czerwca 2011 r. zakończyły się kursy „Skuteczne i nowoczesne nauczanie matematyki” dla nauczycieli gimnazjów i szkół podstawowych. Uczestnicy szkolenia mieli okazję wzbogacić swój warsztat pracy w zakresie stosowania technologii informacyjnych, stosowania pomocy dydaktycznych oraz metod nauczania matematyki w celu skuteczniejszej edukacji matematycznej. Nauczyciele mogli wymienić się doświadczeniami dotyczącymi procesu nauczania w kontekście nowej podstawy programowej. (…)

 

Mówienie to jedyna droga do opanowania języka obcego

Uczę się języka angielskiego od wielu lat, jednak wciąż mam problem z jego opanowaniem. W ostatnich latach zmieniły się metody uczenia, a ja zauważyłam zdecydowany postęp i widoczne zmiany w moim podejściu do używania tego języka. Pewnie wielu z nas kiwałoby głową, czytając pierwsze zdanie z wypowiedzi jednej z uczestniczek kursu kwalifikacyjnego języka angielskiego realizowanego w ramach projektu „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”

 

Jak przeobrazić dzieci z gąsienic w motyle? - zakończenie realizacji programu „Klucz do uczenia się”

Na pytanie o pierwsze wrażenia po zetknięciu się z programem Galiny Dolya, kursanci przede wszystkim podkreślili innowacyjność, atrakcyjność programu, usystematyzowanie treści w nim zawartych, dużą liczbę praktycznych ćwiczeń oraz różnorodność materiałów dydaktycznych i scenariuszy dla nauczycieli.

 

Rynek pracy a praca z uczniami szkół zawodowych

W jaki sposób wymagania rynku pracy wpływają na zmianę sposobu pracy z uczniami szkół zawodowych? W powyższej kwestii wypowiedzieli się nauczyciele przedmiotów zawodowych podczas szkolenia „Innowacyjne metody nauczania i uczenia się w szkole zawodowej” (K IV/I/3)

 

Wychowywania trzeba się nauczyć

Tak uważa duża część grupy uczestników kursu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” (S6 Kowalewo Pomorskie). Umiejętności wychowawcze nabywa się w trakcie doświadczeń życiowych, ale również w trakcie szkoleń, takich jak ten kurs - przekonuje jedna z uczestniczek. To szkolenie dużo wnosi w życie prywatne jak i zawodowe. Szczególnie wtedy, gdy się jest rodzicem i nauczycielem.

 

Kolejne debaty przyniosły wiele dobrego

Dyrektorzy różnego typu szkół oraz przedstawiciele jednostek samorządowych uczestniczący w kursie .Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości. (EK 7) podają argumenty za tym, że debaty przeprowadzone w środowisku lokalnym dały wymierne efekty. Zwracają uwagę na ciekawą formę spotkań, które pozwoliły na integrację międzypokoleniową oraz stworzenie płaszczyzny dla partnerskiej współpracy osób i instytucji związanych z edukacją.

 

Czas na naukę rodzicielstwa

Uczestnicy kolejnej grupy kursu ,,Szkoła dla rodziców i wychowawców" (Bydgoszcz S9) dzielili się refleksjami na temat, czy wychowywanie to wrodzona umiejętność, czy można się jej nauczyć. Prezentujemy ciekawe wypowiedzi nauczycieli.

 

Debatujemy o oświacie

Jednym z modułów kursu ,,Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości'' (EK 6) jest debata w środowisku lokalnym podejmująca problemy edukacyjne. Uczestnicy szkolenia: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz pracownicy jednostek samorządów terytorialnych otrzymują zadanie przeprowadzenia debaty w swoim środowisku. Po jej przeprowadzeniu prezentują swój materiał. To zadanie wymaga czasu, dobrej organizacji, czasu, który zechcą poświęcić dyrekcja, nauczyciele, rodzice, pracownicy jst, uczniowie i inni zaproszeni goście.

 

Gdy wszystko staje na głowie…

Pewnie wszyscy zgodzimy się z tym, że wychowywanie nie należy do łatwych umiejętności. Nie ma tu recepty na każdą sytuację, nie ma gotowych rozwiązań, nie ma instrukcji postępowania. Jednak niektórzy z nas całkiem nieźle radzą sobie w tej materii, a innym nie udaje się. Czasem wręcz szkodzą, zamiast kształtować młodego człowieka i pomagać mu w rozwoju. Jak to więc jest. rodzimy się z umiejętnościami wychowawczymi czy uczymy się ich w trakcie pełnienia roli rodzica, nauczyciela, opiekuna?

 

„Laboratorium ducha ludzkiego”

Nauką życia i pokory okazał się pobyt uczestników kwalifikacyjnego kursu z zakresu oligofrenopedagogiki (grupy: toruńska i włocławska) w Domu Pomocy Społecznej w Chełmnie prowadzony przez Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo. Wyjazd odbywał się w ramach praktyk zaplanowanych podczas kursu.

 

Jakie wyzwania stają przed nauczycielem przedmiotów zawodowych w dzisiejszych czasach?

Przewiduje się, że dzisiejszy student do 36 roku życia 5-6 razy zmieni pracę. Najpewniej taka decyzja będzie wiązała się ze zdobyciem nowego wykształcenia. Technologie zmieniają się bardzo szybko, następują nowe rozwiązania. Postępu technicznego nie można zakwestionować. Jak uczyć młodzież w szkołach zawodowych? Jak ją przygotowywać do wykonywania zawodu, funkcjonowania na rynku pracy? Jakie inne wyzwania sprawiają, że nauczyciele dostrzegają konieczność zmian.

 

„Szkoda, że taki kurs miałam możliwość odbyć dopiero teraz…”

Wypowiedzi nauczycieli kolejnej grupy kursu „Szkoły dla rodziców i wychowawców” potwierdzają jak bardzo ważne treści zostały w nim poruszone. Raz jeszcze uczestnicy podkreślili, że rozwiązywanie konfliktów metodą Gordona na pewno wykorzystają w swojej pracy z dziećmi, ale również przekażą zdobytą wiedzę rodzicom.

 

Nauczanie modułowe a rynek pracy

Nauczyciele uczestniczący w kursie „Nauczanie modułowe przedmiotów zawodowych” realizowanym w ramach projektu „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” dostrzegli wiele korzyści z zastosowania nauczania modułowego. Podkreślili fakt, że uczniowie w zależności od swoich możliwości lub zapotrzebowania rynku, mogą skupić się na opanowaniu poszczególnych umiejętności i przejść do następnych. Można rozwinąć indywidualne zainteresowania ucznia. Nie jest on wtedy anonimowy, można obserwować jego osiągnięcia. Program jest elastyczny, można go dostosować do potrzeb uczniów, szkoły, rynku pracy, regionu

 

Głębsze i cieplejsze relacje z dziećmi

Motto Szkoły dla rodziców i wychowawców brzmi „Wychowywać to kochać i wymagać”. Program przeznaczony jest dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Celem jest wspieranie rodziców i wychowawców (również katechetów, duszpasterzy, kuratorów sądowych, policjantów, siostry zakonne) w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Ważne są refleksje nad własną postawą wychowawczą.

 

Jakie korzyści wynikają z zastosowania nauczania modułowego w szkolnictwie zawodowym?

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczący w kursie „Nauczanie modułowe przedmiotów zawodowych” w ramach projektu „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczyciel” wypowiedzieli się na temat, jakie widzą korzyści z zastosowania nauczania modułowego w szkolnictwie zawodowym. Większość słuchaczy wskazała wiele pozytywnych aspektów wspomnianego nauczania.

 

Młodzież na rynku pracy

Nauczyciele uczestniczący w kursie „Przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy” wypowiadają się zdecydowanie pozytywnie na temat wykorzystania treści poruszanych w ramach szkolenia w swojej pracy z młodzieżą. Podkreślają, że przygotowując młodzież do wejścia na rynek pracy, należy zapoznać ją z zasadami funkcjonowania gospodarki rynkowej, przekazać informacje na czym polega samozatrudnienie.

 

Stan realizacji projektu w połowie jego trwania

W dniu 14 lutego 2011 r. w siedzibie KPCEN w Toruniu odbyło się spotkanie podsumowujące pierwszy rok realizacji projektu systemowego pt. „Klucz do uczenia się - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4, Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”, którego KPCEN jest Liderem. Spotkanie poprowadziła Dyrektor KPCEN w Toruniu - Pani Anna Jurewicz.

 

Pakiety edukacyjne już w KPCEN

Do siedziby KPCEN w Toruniu dotarł transport 100 pakietów edukacyjnych w module matematycznym dla placówek, z których nauczyciele szkolą się w ramach programu „Klucz do uczenia się” (Projekt „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”). Kolejne 50 szkół podstawowych i 50 przedszkoli zostanie wyposażonych w pakiety.

 

Porozmawiajmy o oświacie

35 debat poświęconych edukacji w województwie kujawsko-pomorskim to efekt udziału 100 dyrektorów placówek oświatowych wraz z pracownikami jst w kursie Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości

 

Zaangażowani wykładowcy - praktycy

Kolejna grupa (bydgoska) uczestników kursu kwalifikacyjnego w zakresie oligofrenopedagogiki ukończyła szkolenie. Poprosiłam nauczycieli o podzielenie się refleksją, jakie treści dotyczące pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną najbardziej ich poruszyły, czyli zaciekawiły, zainspirowały, wydały się trudne itp.

 

Wspierać, akceptować, przekazywać dobrą energię...

Nauczyciele uczestniczący w kursie kwalifikacyjnym w zakresie oligofrenopedagogiki w Toruniu zakończyli szkolenie. Niektórzy podzielili się refleksją dotyczącą pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną. Wielu nauczycieli przyznaje, że zaciekawiły, poruszyły ich metody pracy z takimi dziećmi.

 

Nauczyciele przyrody już po II kursie w Osadzie Karbówko

21 listopada 2010 roku rozdaniem świadectw nauczycielom biologii chemii, fizyki i geografii zakończony został drugi i ostatni w tym roku kurs. Zajęcia odbywały się w Osadzie Karbówko koło Elgiszewa - Centrum Konferencyjne Hotelu Spichrz z Torunia.

 

„Klucz do uczenia się” (gr. Rypin)

Pracuję z dziećmi w wieku przedszkolnym i mam pewność, że sukces edukacyjny zaczyna się już w przedszkolu. Jestem nauczycielem poszukującym, nie lubię rutyny i nudy, dlatego kiedy przeczytałam informacje o programie „Klucz do uczenia się” postanowiłam zainteresować się nim bliżej i dziś wiem - to był dobry wybór - naprawdę warto!

 

Parlez - vous francais?

Któż nie chciałby zobaczyć Paryża?: Paryża artystów i cyganerii, Paryża bulwarów nad Sekwaną, Paryża kabaretów, Paryża Renoira i Picassa, Paryża Balzaka i Hugo. I jeszcze zamówić po francusku kieliszek wina, rozumieć słowa piosenek śpiewanych przez Edith Piaf, a może też czytać w oryginale poezję, której autorem jest Jacques Prevert.

 

Wychowanie to zobowiązanie.

  1. Jak budować prawidłowe relacje między rodzicem, nauczycielem a dzieckiem?
  2. Jak uświadomić rodzicom i wychowawcom, że skuteczność wychowania w znacznym stopniu zależy od osoby wychowującej?

 

Wspierać, pomagać, interweniować.

,,...nie istnieją rodzice idealni. Każdy ma mniejsze lub większe problemy z wychowywaniem swoich dzieci. Skoro więc, nie można być rodzicem idealnym, trzeba się starać być wystarczająco dobrym".

 

Ważna jest prawda w relacjach dziecko - terapeuta

Nie każdy pedagog nadaje się do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Ważna jest prawda w relacjach dziecko - terapeuta. Dobrego pedagoga powinna cechować umiejętność kontrolowania własnych emocji, ćwiczenie się w cierpliwości, umiejętność widzenia „małych sukcesów” w codziennej pracy oraz nieustanne pogłębianie własnych doświadczeń i wiedzy.

 

Jak przeobrazić dzieci z gąsienic w motyle?

Kilka dni temu grupa trenerek ukończyła kurs i otrzymała z rąk Galiny Dolya certyfikaty uprawniające do kaskadowego szkolenia nauczycieli. Autorka Programu udzieliła słuchaczkom ostatnich wskazówek i rad. Od 4 września rozpoczęły się zajęcia z nauczycielami edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w ramach Programu „Klucz do uczenia się” opartego na koncepcji Lwa Wygotskiego.

 

1/4 za nami, czyli okiem specjalisty d.s. organizacji kursu

25 sierpnia 2010 roku o godzinie 14 rozdaniem świadectw przez Wicedyrektor KPCEN w Toruniu, Panią Grażynę Szczepańską zakończył się drugi i ostatni zjazd pierwszych czterech grup kursu doskonalącego nauczycieli gimnazjów: biologów, chemików, fizyków i geografów - łącznie 60 osób.

 

Pakiety edukacyjne do realizacji programu „Klucz do uczenia się”

Od kilku dni spływają do KPCEN w Toruniu, dawno już zamówione, pakiety edukacyjne w module matematycznym dla szkół podstawowych (edukacja wczesnoszkolna) i przedszkoli.

 

Galina Dolya wręczyła certyfikaty trenerkom programu „Klucz do uczenia się”

W dniach 30 i 31 sierpnia 2010 r. odbyła się druga część szkolenia trenerskiego Programu Klucz do uczenia się - moduły matematyczne realizowanego w ramach Projektu 9.4 „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli”.

 

Kurs dla oświatowej kadry kierowniczej, grupa Bydgoszcz, zajęcia 3-4 września 2010

Kolejne zajęcia dla uczestników kwalifikacyjnego kursu dla oświatowej kadry kierowniczej odbyły się 3 i 4 września 2010 w Bydgoszczy. Dziesięciogodzinny moduł w ramach psychologii w zarządzaniu placówką oświatową poprowadziła Urszula Sadkowska - konsultantka KPCEN w Toruniu.

 

Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji - szkolenia organizowane we Włocławku

Od czerwca br. kurs ,,Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" realizowany jest również we Włocławku. Uczestnikami szkoleń są przede wszystkim nauczyciele z Włocławka oraz powiatów: aleksandrowskiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, włocławskiego. Zajęcia odbywają się w Kujawsko - Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Do tej pory przeszkolono uczestników w 13 grupach. (…)

 

Nieskończone są możliwości wykorzystania tablic interaktywnych

To stwierdzenie było często podawane jako argument zachęcający innych nauczycieli do wzięcia udziału w tym szkoleniu. W każdej wypowiedzi pedagodzy podkreślali profesjonalizm kadry prowadzącej, która na przykładzie dużej liczby różnych ćwiczeń przybliżała pracę z tablicami, u niektórych osób przełamując strach przed tą nowością technologiczną. (…)

oprac. Danuta Potręć

 

Panie prowadzące są wielkim atutem tego szkolenia...

Kursy ,,Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji" realizowane w ramach Projektu trwają już od 23.06.2010 r. Kolejne grupy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przez dwa dni poznają tajniki tablic interaktywnych i możliwość ich wykorzystania w pracy edukacyjnej z dziećmi. Uczestnicy dwóch grup odbywających zajęcia 7-8 lipca 2010 r. w Przysieku wypowiedzieli i napisali wiele pełnych uznania słów o prowadzących zajęcia.

 

Co zainspirowało nauczycieli do wzięcia udziału w kursie oligofrenopedagogiki?

Wielu nauczycieli nastawiło się na zdobycie nowych wiadomości i umiejętności, które pozwolą im satysfakcjonująco pracować z uczniami, którzy mają orzeczenia wydane przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną, a takich uczniów - jak podkreślali nauczyciele - jest coraz więcej. Chcąc sprostać zadaniu i tak opracować warsztat, żeby uczniowie ci mogli odnosić sukcesy na miarę swoich możliwości, zdecydowali się na dokształcanie.

2010-07-11

Trenerzy liderów edukacji gotowi do pracy

Uczestnicy szkolenia dla trenerów ,,Rozwój liderów edukacji" zakończyli cykl warsztatów podczas wyjazdowej sesji w Górznie, która odbyła się w dniach 9-11 czerwca 2010 r. Z prowadzącą warsztaty Lindą Trapnell spotkali się w grudniu ubiegłego roku na pierwszym szkoleniu. Następnie brali udział jako obserwatorzy i asystenci Lindy w warsztatach organizowanych dla dyrektorów i wicedyrektorów, które odbywały się w Przysieku.

Wychowanie to współpraca rodziców i nauczycieli

Wychowanie? Wychowanie to działanie, to połączenie wrodzonych umiejętności z tymi zdobytymi w ramach doświadczenia życiowego. Nie bez przyczyny twierdzi się, że takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Można to sparafrazować, że taki będzie człowiek, jakie otrzymał wychowanie, jakie wartości mu przekazano.

więcej »
Szkolenia mogą otworzyć oczy
Dorosły wrażliwy na dziecko…
Nie ma złych dzieci

Wszystkie treści podejmowane podczas kursu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” były dla mnie istotne. Na pewno zmusiły mnie do refleksji (jako matkę i nauczycielkę) nad sobą, pokazały jak i kiedy stawiać granice. Nauczyły mnie lepiej akceptować uczucia dziecka. Pokazały, jak zachęcić dzieci do współpracy poprzez używanie odpowiednich komunikatów słownych. Na kursie poznałam metody pomocne w zachęcaniu dziecka do samodzielności. Po zakończeniu kursu utwierdziłam się w przekonaniu, że nie ma złych dzieci, są jedynie złe metody lub ich brak w wychowaniu. Idealnie byłoby, gdyby wszyscy rodzice mogli uczestniczyć w takich kursach.

Ania Martynowska
uczestniczka kursu
„Szkoła dla rodziców i wychowawców”
grupa 4 Włocławek

Zainspirowali mnie moi uczniowie

Kolejna grupa nauczycieli podnosi swoje kwalifikacje na kursie z zakresu oligofrenopedagogiki. Jakie czynniki spowodowały podjęcie decyzji o wzięciu udziału w szkoleniu? Oczywiście dużym walorem tego kursu kwalifikacyjnego jest fakt, że jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej. Nauczyciele mogą więc nabyć dodatkowe kwalifikacje, nie musząc oszczędzać i zapożyczać się.

więcej »
Zajęcia "uderzają" w sedno

Wypowiedzi nauczycieli uczestniczących w kursie kwalifikacyjnym (grupa O4 w Toruniu) z zakresu oligofrenopedagogiki na temat motywacji, inspiracji do wzięcia udziału w tym właśnie szkoleniu są tak wyczerpujące i ciekawe, że nie pozostaje mi nic innego, jak oddać głos pedagogom.

więcej »
Program urzekł nauczycieli

Kolejne grupy nauczycieli poznają Program „Klucz do uczenia się” Nauczyciele uczęszczający na kurs odbywający się w Chełmży (GD 21), na ostatnich zajęciach podzielili się swoimi pomysłami, jak wykorzystają Program Galiny Dolja w pracy z uczniami w szkole.

więcej »
Nie tylko agresja…

Na pytanie: Jakie problemy wychowawcze pojawiające się w pracy nauczyciela skłoniły do uczestnictwa w szkoleniu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”? - najczęściej pojawiającą się odpowiedzią była - AGRESJA przejawiana przez uczniów.

więcej »
Porozmawiajmy o oświacie

35 debat poświęconych edukacji w województwie kujawsko - pomorskim to efekt udziału 100 dyrektorów placówek oświatowych wraz z pracownikami jst w kursie Od lepszej edukacji do lepszej przyszłości

więcej »
Trenerzy klucza

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami umieszczamy listę trenerów - konsultantów programu kaskadowego „Klucz do uczenia się” - moduły matematyczne.

więcej »
Refleksje uczestników szkoleń

Kiedy ukończyłam kurs dla trenerów programu „Klucz do uczenia się” i rozpoczęłam jego realizację, opisałam swoje refleksje na temat pierwszych doświadczeń w pracy z dziećmi, które dały mi wiarę w sukces, a radość w ich oczach siłę do profesjonalnego i odpowiedzialnego podejścia do tematu. Dlatego ciekawa byłam jak do tego zagadnienia podejdą nauczyciele biorący udział w projekcie.

więcej »
Tablica, deszcz i kreatywność

Miałam przyjemność uczestniczyć w części zajęć dotyczących wykorzystania tablic interaktywnych w edukacji. Chciałam, jako osoba odpowiedzialna za promocję Projektu, poczuć atmosferę zmagania się uczestników z tą nową techniczną wiedzą i umiejętnością.

więcej »
Dlaczego tylko 16 godzin?

Chciałem podzielić się swoimi wrażeniami ze szkolenia „Wykorzystanie tablic interaktywnych w edukacji”. Była to grupa T 38, która miała zajęcia w dniach 23 - 24 lipca w Toruniu.

więcej »
Język obcy za darmo!

Zapisz się na kurs kwalifikacyjny w zakresie metodyki nauczania języka angielskiego lub wybierz kurs doskonalący ROK ''0''.

więcej »
Refleksje uczestników szkoleń

Osoby zainteresowane Projektem „Klucz do uczenia - program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” decydują się na szkolenia, kierując się pewnymi oczekiwaniami dotyczącymi prowadzących zajęcia, strony merytorycznej lub organizacyjnej kursów. Niektórzy podzielili się swoimi refleksjami po ukończonych formach…

  1. Linda Trapnell odsłania tajniki liderowania więcej »
  2. Wygotski, Galina i klucz do dziecięcych umysłów więcej »